Serwis wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz personalizacji ustawień serwisu.
Jeżeli nie blokujesz w przeglądarce tych plików, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisywanie w pamięci urządzenia. W przeglądarce istnieje możliwość.zarzadzania plikami cookies. Korzystanie z serwisu bez blokowania plików cookies oznacza zgodę na ich wykorzystywanie.

start

PostHeaderIcon PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 -aktualizacja wytycznych

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM
PODROGRAM 2019

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2019 – lipiec 2020,  a jej celami szczegółowymi są:
a)    organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
b)    racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
c)    przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
d)    prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:   grudzień 2019 – lipiec 2020
Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności w Ciechanowie  [OPR] do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa mazowieckiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.
KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:
1.    Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej,  tj. d1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
2.    Sposób kwalifikacji:
OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej   lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy   z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem   przekazywane będą do OPS, , który potwierdza do kwalifikowalność do przyznania pomocy;
OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału   w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia   [załącznik nr 6 do wytycznych].
ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:
Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.
1.    Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2019 obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 48 kg w tym:
1.     Artykuły warzywne i owocowe:
1.1.    groszek z marchewką 3,2 kg,
1.2.    fasola biała 3,2 kg,
1.3.    koncentrat pomidorowy 1,12 kg,
1.4.    buraczki wiórki 1,05 kg,
1.5.    powidła śliwkowe 1,80 kg,
1.6.    sok jabłkowy klarowny 4l
2.    Artykuły skrobiowe:
1.1.    makaron jajeczny 4,5 kg,
1.2.    makaron kukurydziany bezglutenowy 1 kg
1.3.    ryż biały 3 kg,
1.4.    kasza gryczana 1,5 kg,
1.5.    herbatniki maślane 0,8 kg,
3.    Artykuły mleczne:
1.1.    mleko UHT 7 l,
1.2.    ser podpuszczkowy dojrzewający 2 kg,
4.    Artykuły mięsne:
1.1.    szynka drobiowa 2,7 kg,
1.2.    pasztet wieprzowy 0,48 kg,
1.3.    filet z makreli w oleju 1,53 kg,
5.    Cukier
1.1.    cukier biały 4 kg,
6.    Tłuszcze
1.1.    olej rzepakowy 4 l,
7.    Dania gotowe
1.1.    gołąbki w sosie pomidorowym 1,7 kg;
2.    Paczka żywnościowa   to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3]   z różnych grup towarowych   wydawanych jednorazowo. Uznaje się za dopuszczalne aby organizacje jednorazowo wydawały artykuły żywnościowe bez ograniczeń co do minimalnej liczby produktów w pojedynczym wydaniu. Zestaw artykułów spożywczych na Podprogram 2019 określony jest dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie. Pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych powinna być wydawana osobom najbardziej potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji w Podprogramie 2019.
3.    Posiłek   to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności   gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).
4.    W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2019 jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 38,8kg). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 7 grup artykułów spożywczych.
5.    W   uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe   można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji   lub zwiększyć liczbę opakowań.
6.    W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .
7.    Żywność jest wydawana osobom potrzebującym   w ramach POPŻ nieodpłatnie.
SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:
Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji   żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do  Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej - Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 
DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:
Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:
warsztaty kulinarne; 
warsztaty edukacji ekonomicznej;
warsztaty dietetyczne;
warsztaty niemarnowania żywności,
inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących
Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.
Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:
włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba,  która otrzymała skierowanie z OPS  do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

 

Więcej…

 

PostHeaderIcon Oświadczenie Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Gdyni

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Gdyni  oświadcza , że w Podprogramie 2019 „Program Operacyjny Pomocy Żywnościowa” będzie prowadzić dystrybucję żywności od stycznia 2020 roku. Przy wydaniu paczek współpracujemy z OPS w województwie pomorskim i mazowieckim. OPS wystawia nam skierowania, na podstawie tych dokumentów kwalifikujemy beneficjentów i wydajemy żywność w formie paczek.

 

PostHeaderIcon Wyjazd do schroniska w Napierkach

W dniu 28.02.2020 roku 50 uczniów mławskich szkół wraz z opiekunami wzięło udział w wycieczce do Schroniska dla zwierząt „Nadzieja” w Napierkach w ramach zorganizowanej już po raz dziewiąty zbiórki karmy dla zwierząt pod hasłem "PRZYJAZNA SZKOŁA DLA ZWIERZAKA". Wyjazd ten był okazją, aby wolontariusze z bliska przyjrzeli się przebywającym tam czworonogom oraz spędzić z nimi czas.

Zbiórka karmy dla zwierząt jest działaniem wolontarystycznym, które uwrażliwia dzieci i młodzież na potrzeby zwierząt, uczy mądrej pomocy oraz jest ogromnym wsparciem dla pobliskich schronisk.

Więcej…

 

PostHeaderIcon INFORMACJA DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z CHIN, Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH, KOREI POŁUDNIOWEJ

 

PostHeaderIcon INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z CHIN, Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH, KOREI

INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z CHIN, Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH, KOREI POŁUDNIOWEJ

(Opracowano na podstawie danych ECDC oraz WHO)

Warszawa, 24.02.2020 r.

W ostatnich kilku dniach na obszarze północnych Włoch (regiony Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum) obserwuje się rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2.

Jeśli byłeś w Chinach, Północnych Włoszech, Korei Południowej w ciągu ostatnich 14 dni i:

1) zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to:

  • · bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną
  • · lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

2) nie zaobserwowałeś u siebie wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni kontroluj swój stan zdrowia, czyli codziennie mierz temperaturę ciała oraz zwróć uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).

a) Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpiły wyżej wymienione objawy, zakończ kontrolę.

b) Jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zaobserwujesz wyżej wymienione objawy to:

  • · bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną
  • · lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

3) miałeś kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2
to bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną.

Na chwilę obecną, nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów Północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół.

Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą
z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.

Instrukcja jak poprawnie i skutecznie myć ręce znajduje się poniżej.

 

Więcej…

 

PostHeaderIcon Ferie zimowe 2020

W dniach 17.02-21.02.2020r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie włączył się w zorganizowanie ferii zimowych dla dzieci z Filią Nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie.
Dla dzieci z przedszkola Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie zorganizowane zostały różne atrakcje m.in.  kalambury, zagadki, taniec z gazetami, rzut lotkami, bieg kelnera, gra w kręgle. Nie zabrakło również czasu na twórczość plastyczną. Wolontariusze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie zajmowali dzieci różnymi świetnymi zabawami m.in. zumbą dla dzieci, tańcem "Chocolate". Udział w zabawach gwarantował otrzymanie upominków. Zwycięzcy otrzymali nagrody sponsorowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie oraz Miejską Bibliotekę Publiczną im. Bolesława Prusa w Mławie.
Udział w tegorocznych feriach wzięło 12 wolontariuszy z Zespołu Szkół nr 4.


 

Więcej…

 

PostHeaderIcon Warsztaty "Zero Waste -Nie marnuj"


Dnia 20.02.2020r. odbyły się warsztaty zorganizowane przez Bank Żywności w Ciechanowie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020-Podprogram 2019.
Warsztaty pod tytułem "Zero Waste -Nie marnuj" były skierowane do  rodziców z dziećmi  Podczas warsztatu dzieci wykonywały piękne prace plastyczne z takich materiałów jak karton, koszulki bawełniane,  papier piankowy. Natomiast rodzice wykonywali wieszak na doniczkę z T-shirtu.
Celem warsztatów było pokazanie, że zamiast wyrzucać warto wykorzystywać ponownie rzeczy.
Uczestnicy otrzymali karnety pozwalające pominąć kolejkę podczas wydawania produktów żywnościowych. W warsztatach wzięło udział 16 osób.

Więcej…

 

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 139