start Programy i Projekty

PostHeaderIcon Oświadczenie Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Gdyni

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Gdyni  oświadcza , że w Podprogramie 2019 „Program Operacyjny Pomocy Żywnościowa” będzie prowadzić dystrybucję żywności od stycznia 2020 roku. Przy wydaniu paczek współpracujemy z OPS w województwie pomorskim i mazowieckim. OPS wystawia nam skierowania, na podstawie tych dokumentów kwalifikujemy beneficjentów i wydajemy żywność w formie paczek.

 

PostHeaderIcon Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie informuje, że od dnia 01.08.2018 r. współpracuje z Fundacją ,,Żyj od Nowa" Garnowo Duże 12, 06-420 Gołymin Ośrodek, która prowadzi Schronisko dla Osób Bezdomnych. Wszystkie osoby bezdomne z terenu miasta Mława będą kierowane do ww. Schroniska.

Telefon kontaktowy: 500 133 424.

 

PostHeaderIcon OGŁOSZENIE

GORĄCY POSIŁEK

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie we współpracy ze Szpitalem będzie wydawał od dnia 27.02.2018 r. t.j. od wtorku gorący posiłek w godzinach od 12.30 do 14.00 dla osób potrzebujących takiej formy wsparcia. Posiłek wydawany będzie również w sobotę i w niedzielę w sytuacji gdy nadal będą  utrzymywały się bardzo niskie temperatury.

Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się  po odbiór  posiłku z własnym naczyniem plastikowym do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie, przy ul.Narutowicza 6.

 

PostHeaderIcon OGŁOSZENIE

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie zwraca się z prośbą o przekazywanie:  kocy, pościeli, kołder, materacy oraz  ciepłej odzieży i zimowego obuwia do tut. Ośrodka -  Mława, ul. Narutowicza 6 w środy w godz. od 13.00 do 16.00 lub do magazynu mieszczącego się w Mławie przy ul. Płocka 4/6 w poniedziałki i  piątki  w godz. od 13.00 do 15.00.

tel. kontaktowy 23 654 3560,  23 654 2769

Zebrane rzeczy zostaną przekazane do Ośrodków dla osób bezdomnych, w których przebywają bezdomni z terenu miasta Mława i dla innych osób potrzebujących.

 

PostHeaderIcon Zima 2017/2018

I.    OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJE PROJEKTU

Kierownik Działów MOPS  - Anna Boćkowska

Specjalista Pracy Socjalnej – Alicja Murawska

  1. I. CZAS REALIZACJI PROJEKTU

Okres zimowy – X 2017 do III 2018

  1. II. ADRESACI PROJEKTU

Mieszkańcy miasta Mławy znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej i     mieszkaniowej

IV.    CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Podjęcie działań zmierzających do złagodzenia i zredukowania    negatywnych skutków okresu zimowego, szczególnie w odniesieniu do osób starszych i bezdomnych.

V.     CELE SZCZEGÓŁOWE

1.Udzielenie osobom bezdomnym stosownej pomocy przede wszystkim     w  znalezieniu schronienia

2. Zapewnienie gorącego posiłku  osobom, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić

3. Zakup opału, wypłata zasiłków na zakup węgla, żywności i ciepłej odzieży

4. Pomoc rzeczowa /zapewnienie ciepłej odzieży, obuwia zimowego,     kocy – pozyskanych ze zbiórki od osób fizycznych/

5. Zapewnienie usług opiekuńczych osobom starszym, chorym i  niepełnosprawnym

V.      HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

1. Współpraca z placówkami  dla osób bezdomnych i ośrodkami pomocy   społecznej na terenie całego kraju.

a) przygotowanie listy placówek do których kierowane są osoby bezdomne   przez tut. Ośrodek i zamieszczenie ich na tablicy ogłoszeń w MOPS Mława i innych instytucjach, kościołach na terenie miasta Mława  oraz na stronie internetowej MOPS Mława ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. )

b) skierowanie apelu do mieszkańców miasta Mławy o przekazywaniu       informacji o osobach bezdomnych

c) apel do mieszkańców miasta Mława o przekazywanie kocy, kołder,    materacy oraz ciepłej odzieży i zimowego obuwia do magazynu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie

2. Wspólne patrole pracowników socjalnych z pracownikami Straży   Ochrony Kolei w Działdowie na dworcach PKP i Straży Miejskiej w Mławie na terenie całego miasta.

3. Nawiązanie kontaktu ze składami opałowymi w Mławie w sprawie  zakupu opału /ustalenie ceny węgla, dowozu, godzin otwarcia składu opałowego/.

4. Współpraca z instytucjami, służbami miejskimi /TBS, Straż Miejska,  Służba    Zdrowia, Straż Pożarna, Powiatowa Komenda Policji/, organizacjami pozarządowymi i Kościołem w celu osiągnięcia efektywnego działania na rzecz osób bezdomnych.

5. Wzmożona kontrola i monitorowanie środowisk przez pracowników socjalnych – docieranie   do osób i rodzin, które znajdują się w trudnej sytuacji – ustalanie planu potrzeb i przyznanie stosownej pomocy.

6. Dyżury telefoniczne przez cały tydzień pełnione przez pracowników    socjalnych.

VI.    REZULTATY

1. Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym.

2. Zapewnienie żywności, gorącego posiłku, opału, ciepłej odzieży osobom tego potrzebującym

3. Przełamanie izolacji społecznej wśród mieszkańców miasta Mławy

4. Zwiększenie skuteczności działań na rzecz środowiska lokalnego

5. Poznanie wzajemnych kompetencji i możliwości wśród instytucji   niosących pomoc.

 
Więcej artykułów…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2