start Dodatek Energetyczny

PostHeaderIcon Dodatek Energetyczny

PostHeaderIcon DODATEK ENERGETYCZNY

dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy

Od 1 stycznia 2014 r. osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy będą miały prawo do nowego świadczenia tj. zryczałtowanego dodatku energetycznego.

Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu o którym mowa w ustawie z dnia 26 lipca 2013 o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 220).

Więcej…